Meeting Polish National Ballet Dancers

Spotkanie z tancerzami Polskiego Teatru Wielkiego z Warszawy w Galerii Ani Tish, dwa dni przed wystepami zespolu w Houston Wortham Theater.

Match 26, 2013

This event has been captured by   http://vimeo.com/62845770