Zobaczmy to jeszcze raz – polskie wspomnienia

Nagranie spektaklu wyreźyserowanego przez Jerzego Antczaka pt „Dudek”.