II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich – Warszawa

Konsulat Generalny RP w Los Angeles

zaprasza w imieniu

Politechniki Warszawskiej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

oraz Rady Polskich Inżynierów w  Ameryce Północnej

i Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

 na

 II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

 Warszawa, 26-28 czerwca 2013

 Zjazd odbędzie się pod patronatem Prezydenta RP,Pana Bronisława Komorowskiego

 

Z materiałów prasowych Zjazdu:

„Politechnika Warszawska i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mają zaszczyt zaprosić wszystkich Polskich inżynierów, z kraju i ze świata, do wzięcia udziału w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie, pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

Pierwszy Zjazd, który odbył się w 2010 roku, zakończył się przyjęciem przesłania, w którym zapisano m.in. wolę zbudowania trwałej platformy w postaci cyklicznych zjazdów, które odbywać się będą co trzy lata.

Wykorzystując doświadczenia z I Zjazdu oraz dyskusje w technicznych gronach polonijnych i krajowych, rozszerzono grono organizatorów, dołączając do Federacji SNT NOT, Politechniki Warszawskiej i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Głównym celem jaki stawiają Organizatorzy przed II Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich jest integracja polskich

środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia

rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie.

Zjazd zajmie się między innymi następującymi kwestiami:

· przedstawienie potencjału i osiągnięć polskich inżynierów i naukowców za granicą,

· ustalenie najskuteczniejszych form wykorzystania tego potencjału, do rozwoju gospodarki kraju i podniesienia jej pozycji na świecie,

· przedstawienie wzajemnych postulatów, potrzeb i oczekiwań środowisk polonijnego i krajowego,

· współpraca polonijnych i krajowych organizacji naukowo-technicznych,

· nawiązanie kontaktów indywidualnych: gospodarczych, akademickich i społecznych.

Licząc, że uda nam się spotkać i wymienić poglądy podczas II ŚZIP, oczekujemy Państwa w Warszawie.

 

Prezes                                                                                                 Rektor

Naczelnej Organizacji Technicznej                                                   Politechniki Warszawskiej

Ewa MAŃKIEWICZ – CUDNY                                                         prof. Jan SZMIDT

 

Miejsce Zjazdu

Część merytoryczna, jak i imprezy towarzyszące odbędą się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i w Warszawskim Domu Technika NOT.

 

Program Zjazdu

Podczas II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich odbędzie się 8 merytorycznych sesji panelowych, a także sesje otwierająca i zamykająca. W czasie dwudniowych obrad poruszane będą przede wszystkim kwestie z zakresu: innowacyjności, wdrożeń, infrastruktury i transportu, informatyki, współpracy stowarzyszeń naukowo-technicznych ze środowiskiem biznesowym, kształcenia inżynierów, energetyki.

Ostatniego dnia Zjazdu, 28 czerwca, zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia wizyt w wybranych instytutach badawczych, laboratoriach, firmach i innych instytucjach.

Program zjazdu na stronie: www.szip.org.pl

 

Rejestracja i wpisowe

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza dostępnego poprzez stronę internetową Zjazdu: www.szip.org.pl.

Opłaty wpisowe przedstawiają się następująco:

– opłata dla uczestników za udział w części merytorycznej – przed 15.04.2013: 590 zł., po 15.04.2013: 790 zł.

– opłata dla studentów, doktorantów i absolwentów, którzy nie ukończyli 30 lat – przed 15.04.2013: 140 zł., po 15.04.2013: 340 zł.

– opłata dla osób towarzyszących – przed 15.04.2013: 350 zł., po 15.04.2013: 550 zł.

– opłata za udział w Gali Inżynierów Polskich (26 czerwca na PW) – 130 zł.

– opłata za udział w Wieczorze Integracyjnym „Polacy Razem” (27 czerwca w WDT) – 130 zł.

Szczegóły dotyczące warunków zgłoszenia i rejestracji znajdują się tutaj:

http://www.szip.org.pl/index.php/uczestnictwo/rejestracja

Szczegóły dotyczące opłat znajdują się tutaj: http://www.szip.org.pl/index.php/uczestnictwo/oplaty

Zwracamy uwagę, że termin preferencyjnej opłaty Zjazdowej mija 15 kwietnia 2013 r.

 

Rezerwacja noclegów

Poprzez stronę internetową Zjazdu można również dokonać rezerwacji miejsca noclegu w wybranych hotelach.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanej specjalnie na czas Zjazdu oferty 6 współpracujących z nami hoteli. Dostęp do systemu rejestracji hotelowej możliwy jest z  każdego poziomu strony internetowej Zjazdu – baner po prawej stronie, lub też bezpośrednio poprzez link: http://www.szip_hotele.meetings.pl/.

 

Referaty

Zachęcamy do skorzystania z możliwości przygotowania i przesłania referatu związanego tematycznie z programem Zjazdu. Referaty te, wraz z innymi materiałami, zostaną umieszczone na nośniku elektronicznym i będą przekazane

uczestnikom w pakiecie Zjazdowym. Termin nadsyłania referatów mija 15 maja 2013 r. Prosimy o przesyłanie referatów drogą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@szip.org.pl

 

Wystawa Zjazdowa

Organizatorzy II ŚZIP przewidują możliwość zorganizowania wystawy. Udostępnione zostanie miejsce pod ekspozycję zainteresowanych firm i instytucji-partnerów Zjazdu.

 

Informacje logistyczne

Dotarcie do Warszawy nie powinno stanowić dużego problemu logistycznego, zarówno z Polski jak i z najdalszych zakątków świata. Lotnisko im. Fryderyka Chopina ciągle rozbudowuje sieć połączeń międzynarodowych, a nowo powstałe lotnisko w podwarszawskim Modlinie oferuje niskobudżetowe loty z/do wielu europejskich miast. Dobrym rozwiązaniem jest również podróż do Warszawy koleją. Aktualny rozkład pociągów można znaleźć pod adresemwww.pkp.pl. Ciągle rozbudowywana sieć połączeń drogowych pozwala także na zaplanowanie spokojnej podróży samochodem. Dla uczestników II ŚZIP przygotowana została specjalna oferta hoteli (o zróżnicowanym standardzie), w większości usytuowanych w bezpośredniej bliskości Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Domu Technika.

 

Ważne daty

listopad 2012 początek rejestracji uczestników

marzec 2013 ogłoszenie ostatecznego programu Zjazdu

15.04.2013 podwyższenie opłat wpisowych

26.05.2013 ostateczny termin rejestracji on-line i rezerwacji hoteli

26.06.2013 otwarcie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

28.06.2013 zakończenie Zjazdu

 

Kontakt

Biuro II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

e-mail: sekretariat-SZIP@not.org.pl; www.szip.org.pl

Tel.: +4822 336 12 60; Fax: +4822 336 14 81