Thank You Evening for Polish Festival Volunteers

Na spotkaniu 17 maja, 2013 organizatorzy podziekowali sponsorom i wolontariuszom za ich wklad w sukces 7-go
Polskiego Festiwalu.

Photos by Adam Golunski