Oświadczenie Kliniki Doktora Stanisława Burzyńskiego

            Oświadczenie w związku z tekstem na portalu www.gazeta.pl

W dniu 7 listopada br. na stronie internetowej „Gazety Wyborczej” www.gazeta.pl ukazał się kłamliwy, naruszający dobre imię  i godzący w reputację naszej Kliniki tekst „Konsulat RP w USA organizuje dyżur w klinice Burzyńskiego. FDA: ten człowiek łamie zasady”,  nieznanego autorstwa.  Naruszone zostały zasady rzetelności i etyki dziennikarskiej nakazujące  kontakt z osobą, którą zamierza się krytykować, aby poznać jej wersję stanu rzeczy przed publikacją. Naruszone zostały  dobra osobiste Dr. Stanisława Burzyńskiego  oraz opinia Kliniki.

W związku z tym  Dr. Stanisław Burzyński przekazał redaktorowi naczelnemu „Gazety Wyborczej” sprostowanie publikacji z żądaniem opublikowania w czasie przewidzianym Prawem Prasowym. W przeciwnym wypadku podjęte zostaną przeciwko  autorowi (autorom?) publikacji i „Gazecie Wyborczej”   czynności prawne.

Równocześnie Konsul Generalny RP w Los Angeles,  Pan Minister Mariusz Brymora wyraził Doktorowi Stanisławowi Burzyńskiemu uznanie za udostępnianie pomieszczeń Kliniki na dyżury konsularne dla Polaków, podczas których mogą załatwiać wiele istotnych spraw osobistych, w tym paszportowych. Konsul podtrzymał także wcześniej ogłoszone terminy najbliższego dyżuru konsularnego w naszej Klinice. Sens i celowość tego dyżuru starała się zakwestionować i podważyć wspomniana publikacja „Gazety Wyborczej”.

Klinika pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy po napastliwej i nieprawdziwej  publikacji kontaktowali się z nami, aby wyrazić swoje oburzenie oraz przekazać wyrazy solidarności z nami.

Houston, 8 listopada 2013 r.