Szkoły Libratus – Zaproszenie dla Polonijnych dzieci w Houston.

Zapisy na bezpłatną edukację w Polskich Szkołach Internetowych Libratus już się rozpoczęły i potrwają do dnia 6 maja, 2014.
libratus_info4

 

Nowoczesna forma kształcenia dla polonijnych dzieci
O tym, jak ważna jest nauka języka ojczystego dla polskich dzieci przebywających poza granicami kraju, nie trzeba nikogo przekonywać. Z jednej strony dostęp do polskiej edukacji jest utrudniony, z drugiej natomiast – nieustannie rośnie zainteresowanie nauką na odległość, która w dobie Internetu wreszcie stała się możliwa i niemal równie wartościowa, jak kształcenie w szkołach stacjonarnych w kraju. Świadczy o tym powstanie i rozwój projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe Libratus, kierowanego do dzieci Polaków przebywających poza granicami kraju. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i Internetu umożliwia on realizację polskiej podstawy programowej w trybie tzw. nauczania domowego, w którym to rodzic staje się nauczycielem dla swojego dziecka. Wśród Polonii na całym świecie, nauka w domu nie jest nowością.

Download printable flyer