Consular Outreach in Dallas

consulate_logo

passports_200OGŁOSZENIE W SPRAWIE DYŻURU KONSULARNEGO W DALLAS, TX

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany

z przyjęciem wniosków o wydanie paszportu, odbędzie się dnia 28 marca 2017 roku (wtorek), w godzinach 9.00 – 17.00

w hotelu Hilton Garden Inn,  1001 W George Bush Turnpike, Richardson, TX 75080

Obowiązują zapisy.

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W DALLAS a w treści podać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego aktu urodzenia dziecka (oryginał przynieść na spotkanie)
  4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

Opłaty podczas dyżuru przyjmowane są wyłącznie w formie MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK

wystawionym dla „CONSULATE GENERAL OF POLAND”.

UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej: www.losangeles.msz.gov.pl  

Tel. (310) 442 8500

 The photographers will be available all day to take EU passport photos.