Remembering Father Leszek Wedziuk

Holy Mass for Father Leszek Wedziuk on the third anniversary of his death in the Our Lady of Czestochowa Polish Church at 11:00 am. Please come and pray with us for Fr. Leszek.

Śp. ks. Leszek Wedziuk urodził się 17 sierpnia 1959 r. w Stargardzie Szczecińskim. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1982 r. Dnia 16 maja 1989 r. w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecinie Żydowcach. W latach 1992-2008 był duszpasterzem Polaków w Niemczech: Köln, Bonn, Düsseldorf. W latach 2002-2008 był ekonomem prowincji niemieckiej. Od 2008 r. duszpasterz polonijny w Stanach Zjednoczonych: Toledo, Houston, Baltimore. He passed away on March 4, 2012 in Baltimore
We remember – Photos