Polonijny Dzień Kobiet

When was last time you celebrated DZIEŃ Kobiet?

This year you can invite all women of your life to Restaurant Polonia:
dzienkobiet_2015