Double Citizenship – Traveling

Some of us take Polish and American passport when traveling to Poland or to Europe, some prefer to take only American one passport.   Is there a right a wrong way and why?

Polish Border Control Office published an article to clarify this issue:
‚W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie wątpliwościami, co do zasad dokonywania odprawy granicznej przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli RP z podwójnym obywatelstwem, uprzejmie informujemy, że wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego dotyczy wszystkich obywateli polskich.

(…)

READ full article: STRAZGRANICZNA.PL