Wieczór Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych – Photos

On November 12, 2016 Houston Polonia gathered in the Polish Hall to celebrate Polish Independence Day.

Polish Patriotic Evening in Houston
The 2nd annual Polish Patriotic Evening was organized on November 12 at Our Lady of Czestochowa Parish in Houston, Texas. There were 56 participants who sang Polish military and patriotic songs, accompanied by piano and guitar. Singing was combined with a lecture on Polish history from the late 16th century to the Warsaw Uprising. After a delicious military meal, historical knowledge of the participants was tested in a competition with awards. A proper atmosphere was created by the projection of a movie about Polish Husaria, recital of the Introduction to Pan Tadeusz as well as a family story of WW2.

 

 
Wieczór Patriotyczny w Houston
Doroczny wieczór patriotyczny został zorganizowany 12 listopada w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston. W spotkaniu udział wzięło 56 osób, które śpiewały polskie pieśni żołnierskie i patriotyczne przy akompaniamencie fortepianu i gitary. Pieśni były połączone z wykładem o historii Polski od schyłku Złotego Wieku do Powstania Warszawskiego. Po smakowitym posiłku żołnierskim, wiedza historyczna zebranych została sprawdzona w konkursie z nagrodami. Stworzenie odpowiedniego nastroju umożliwiła projekcja filmu o husarii, recytacja Inwokacji Pana Tadeusza oraz wspomnienie historii rodzinnej z II wojny światowej.

Photos by Stan Aponiuk