Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS

Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS 2017 odbywa się po raz dziewiąty. Co roku bierze w nim udział coraz więcej młodzieży z całego świata. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy o polskiej historii i kulturze oraz polepszenia znajomości języka polskiego. Nade wszystko poznają Polskę oraz zawiązują przyjaźnie z innymi młodymi Polakami mieszkającymi na całym świecie.
Fundacja Freya od początku istnienia prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających za granicą. Wśród uczestników naszych zlotów i kursów znajdują się między innymi uczniowie szkół przy Ambasadzie RP w Rzymie, Paryżu oraz przy misjach w Hanowerze czy Buenos Aires oraz wielu innych miejsc. Od kilku lat prowadzimy owocna współpracę z SPK w Rzymie, Ambasadą w Moskwie, Polską Misja Katolicką w Hanowerze, Polską Szkołą w Clonmel czy Fundacja Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku oraz wieloma innymi instytucjami.
Corocznie Zlot jest dofinansowany przez instytucje publiczne i prywatne, dlatego koszt udziału w Zlocie jest również atrakcyjny. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcia konkursów dotacyjnych, jednak całkowity koszt udziału w Zlocie nie będzie wyższy niż 350€.
Zapraszamy do odwiedzenia strony fundacji www.freya.org.pl oraz aplikacji na Facebook.

Fundacja jest również żywo zainteresowana podjęciem współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi na całym świecie. Głównym celem działalności fundacji jest realizacja projektów, których odbiorcami są dzieci i młodzież.
 


 

Kontakt: fundacja@freya.org.pl
www.freya.org.pl
tel: 602 177 158