New School Year in the Polish School

The new school year 2018/2019 in the Polish School will start with the holy mass on Saturday, September 8, 2018 at 10am.

After the mass, the children will begin their classes, while the parents are invited to the mandatory meeting.
 


 
Nowy rok szkolny rozpoczynamy 8 września msza św. o godzinie 10:00. Po zakończonej mszy dzieci rozejdą się do swoich klas, natomiast rodziców zapraszamy na obowiązkowe zebranie.

 

Questions?

Contact school director, Hanna Tomaszkiewicz, haneczkat@hotmail.com.