Financial support MSZ for Polonia Initiatives

Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP w Houston zawiadamia o możliwości uzyskania wsparcia finansowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla projektów polonijnych realizowanych w 2019 roku.

Jednocześnie pragnę poinformować, że na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Houston www.houston.msz.gov.pl, w sekcji „Aktualności” dostępna jest szczegółowa informacja w tym zakresie. Termin składania wniosków upływa w piątek 23 listopada 2018 r. Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zasad przyznawania funduszy.

Dla ułatwienia, do niniejszej wiadomości załączam formularz takiego wniosku   Formularz Wniosku

Z poważaniem,
Robert Rusiecki, Consul General
Consulate General of the Republic of Poland in Houston
3040 Post Oak Blvd suite 825

Houston TX 77056 USA
Phone: +1 (713) 993 9685
Fax: +1 (713) 993 9685