Wielka polska powieść – kolejny arykuł Ewy Thompson

Kolejny artykuł Dr Ewy Thompson „Wielka polska powieść”  ukazał sie na http://www.rzeczywspolne.pl/

Postuluję: wielka polska powieść musi zostać napisana i naleciałości kolonializmu muszą z niej zniknąć. Polszczyznę trzeba odkolonizować i wydobyć z niej jej potencjał. Mimo że pole systemowe uszkodzono tysiące razy – to pole systemowe, które było kiedyś, w czasach renesansu i baroku, całkowicie nowe, lśniące i gotowe do użytku. Ta wielka powieść barokowa, która Europę Wschodnią opowiedziałaby Zachodowi, nie została napisana. (…)
Read Whole Article <<