Wirtualne warsztaty języka polskiego dla nauczycieli polonijnych

Wirtualne warsztaty języka polskiego odbędą się w terminie 28 czerwca – 12 lipca 2021r. W tym czasie codziennie od poniedziałku do piątku przeprowadzane zostaną 90-minutowe warsztaty online. Ponadto w sieci umieszczone będą wykłady do przepracowania w dowolnej porze dnia. Ukończenie zdalnego kursu honorowane będzie certyfikatem wydanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Zobacz: Wstępny program warsztatów i wykładów.

Ostateczny harmonogram zostanie podany uczestnikom po rekrutacji


Województwo Małopolskie od wielu lat prowadzi współpracę z Polonią i Polakami za granicą. W jej ramach corocznie organizowane są warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Do 2019 roku gościliśmy w Małopolsce pedagogów, którzy podczas zajęć z metodyki doskonalili swój warsztat i umiejętności dydaktyczne nauczani przez wybitnych specjalistów glottodydaktyki języka polskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
W czasie wolnym od zajęć mieli możliwość poznawania zabytków i atrakcji przyrodniczych naszego regionu. Dzięki osobistej obecności mogli też poznawać się wzajemnie i wymieniać doświadczenia.

Niestety w zeszłym roku z powodu pandemii musieliśmy zdecydować się na formułę zdalnych warsztatów. Nasza propozycja spotkała się z dużym odzewem. Również osoby, które z powodu braku miejsc nie mogły wziąć udziału w spotkaniach online, otrzymały dostęp do internetowego zapisu wykładów i warsztatów. Zeszłoroczna edycja spotkała się
z wysoką oceną uczestników. W tym roku z powodu wciąż utrzymujących się restrykcji epidemicznych – mamy nadzieję ostatni już raz – musimy ponownie przyjąć regułę zdalnych warsztatów.

Chętnych prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: klaudia.westenholz@umwm.malopolska.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2021r.

Zaproszenie przekazał Konsulowi generalnemu w Houston, Robertowi Rusieckiemu, Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski