About

Established in 1997, Forum Polonia serves as a platform for communication and cooperation within the Polish community in Houston.

Contact email: forpol@gmail.com  << Please send all materials, questions and comments to this email address

Tel: 281-565-1507, fax 281-565-6278

Zbigniew J. Wojciechowski, MD

zwojciechowski@comcast.net

Webmaster: Anna Witas,  anna.witas@gmail.com

Contributors :

Photos: Stan Aponiuk, Adam Golunski and many others

Information sources: Houston Polish Community, public media

Commercial Announcements fees

Z dniem 1 stycznia 2013 roku administracja strony www.forum-polonia-houston.com wprowadziła drobne opłaty za umieszczanie ogłoszeń o wydarzeniach w kalendarzu Houston Polonia Daily, które maja charakter komercyjny. Zwolnione z tej oplaty są ogłoszenia dotyczące wydarzeń i imprez organizowanych przez Polska Parafię w Houston oraz Polską Szkołę przy Parafii “Matki Boskiej Czestochowskiej” w Houston.

Jednorazowa opłata: $20.

Opłata za stałe ogłoszenia osób prywatnych i firm promujących działalność komercyjną wśród Polonii na terenie Houston i Teksasu zamieszczone w sekcji Houston Links: $50/rok.

Cały dochód z opłat za ogłoszenia będzie przeznaczony na podnoszenie funkcjonalności strony internetowej.

Beginning January  2013, administration of the website www.forum-polonia-houston.com started charging $20 fee for commercial in character announcements in the Houston Polonia Daily section.  This fee will be waived for event announcements by the Polish Parish and ”Our Lady of Czestochowa” Polish School, as well as other Polish Parishes and Polish Schools in Texas.

Fee for business information, promoting commercial activity of individuals and firms among local Polonia community, placed in Houston Links section: $50 per year.

All the proceeds from the above fees will be used to improve forum-polonia-houston.com website.

Adding to Houston Links Fee

Polish businesses are encouraged to add the company information to our Houston Links section, as Poles often prefer to communicate in Polish.

It can be a link to the website, a document, or just a business card.

We ask for one-time $50 fee, which will permanently place the business in Houston Links section and initially introduce this business on the main page.   All future information updates are free of charge.

Zachęcamy polskie firmy do umieszczania informacji o swojej działalności w sekcji Houston Links.  Może to byc link do strony internetowej, dokumentu lub wizytówki.

Jednorazowa opłata za dodanie firmy wynosi 50 dolarów.  Po dokonaniu wpłaty informacja zostanie dodana na stałe do sekcji Houston Links, i początkowo przedstawiona na głównej stronie.

Nie ma dodatkowych opłat za uaktualnienia informacji..

Chopin Society of Houston

Anna Golka, president, annagolka@comcast.net

 Szkoła Polska im. M. Kopernika

Hanna Tomaszkiewicz, kierownik szkoly, haneczkat@hotmail.com


Our Lady of Czestochowa, Parish

proboszcz@parafiahouston.com

Polish American Council of Texas

Polishamericancounciloftexas.org

Polish American Congress

Aneta Krozel, Nusia74@hotmail.com

Marian Kruzel, mkruzel@farmr1.med.uth.tmc.edu

Zbigniew Wojciechowski, zwojciechowski@comcast.net

Polish National Alliance of the U.S. of N.A.

Frank Spula, President, Email: pna@pna-znp.org, or 773.286. 0500

ZGODA – official PNA publication

Local Contact:Jolanta (Jola) Mazewski-Dryden, Director of Region H, and President of Progressive Lodge # 2336 (PNA)

http://www.pna-znp.org/ and https://www.facebook.com/PolishProgressive2336Houston/

Tel: 713.805.5810

Jolanta.dryden@pna-znp.org; or jola@DrydenEventProductions.com

The Sarmatian Review

sarmatia@ruf.rice.edu

Ewa Thompson, editor of the journal, sarmatianreview@yahoo.com

Texas Chapter of the Kosciuszko Foundation

Waldemar Priebe, president, wp@wt.net

Anna Banach-Aikin, vice president,  aikinannab@gmail.com, tel. 713-464-8324