Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej szkoła polska im. Mikołaja Kopernika zaprosila nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole oraz wszystkich parafian na uroczyste pasowanie na ucznia.

October 11, 2015.

Photos by Stan Aponiuk