Wieczór Pieśni Żołnierskich

Z okazji Święta Niepodleglości, parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston zorganizowała 14 listopada 2015 śpiewanie polskich pieśni żołnierskich i patriotycznych. Obecni powspominali burzliwe dzieje naszej Ojczyzny od schylku Złotego Wieku przez zrywy narodowowyzwoleńcze okresu zaborów aż do Powstania Warszawskiego. Zaśpiewali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie fortepianu oraz posili sie żołnierską grochówką i przekąskami przygotowanymi przez Radę Parafialną.

Photos by Stan Aponiuk