VI KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH W ŚWIECIE – Młodzież Polska w Świecie

Wielka SZANSA dla MŁODYCH Polaków/Amerykanów !

Twój głos jest ważny. Możesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, skorzystać z możliwości spotkania ciekwych ludzi, udziału w dyskusji na poniżej przedstawione tematy.

W dniach 21 – 24 października, 2020 roku, będzie obradował w Krakowie VI KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH W ŚWIECIE. Temat przewodni obrad brzmi: MŁODZIEŻ POLSKA W ŚWIECIE.

 Kongres zgromadzi młodzież, która wskutek migracji znalazła się poza Polską oraz młodych potomków dawnych migrantów, którzy są zainteresowani krajem przodków. Tym razem głos będzie miała młodzież. To młodzi uczestnicy zadecydują o szczegółowym doborze tematów oraz prelegentów. Według roboczej propozycji, poszczególne bloki tematyczne dotyczyć będą następujących kwestii:

  • 1)   migracyjne rodziny – zagadnienia tożsamości i dwujęzyczności, relacje międzypokoleniowe w warunkach migracji;
  • 2)   szkoły języka polskiego w świecie – perspektywa absolwentów, wolontariuszy i młodych nauczycieli;
  • 3)   uczelnie wyższe – programy Polish Studies, lektoraty języka polskiego, kluby polskich studentów;
  • 4)   organizacje młodzieżowe i portale społecznościowe – harcerstwo, zespoły taneczne, kluby, grupy dyskusyjne;
  • 5) młode pokolenie w świetle własnych badań – wyniki badań prowadzonych przez doktorantów i innych młodych naukowców nad ścieżkami migracji i życiem w nowym otoczeniu;
  • 6)   powroty – przyjazd do kraju jako migracja powrotna, czy po prostu migracja? szok kulturowy w rodzinnym kraju, studia w kraju przodków.

ZAPRASZAMY!

Skontaktuj się bezpośrednio z prof. dr. Dorotą Praszalowicz: dorota.praszalowicz@uj.edu.pl

Polska Akademia Umiejętności,   Kraków, 21 – 24 października, 2020 r.