Teksas strategiczny dla Polski

Artykuł Waldemara Binieckiego opublikowany w Tygodniku Solidarność poruszający temat strategicznego znaczenia Teksasu dla Polski i związanego z tym znaczenia Centrum Dziedzictwa Polskiego w najstarszym miejscu osadnictwa polskiego w USA.

Tygodnik Solidarność