Polish Talent Support

Win a scholarship at Krakow Art Schools!

The competition covers four categories related to different artistic fields. If you are interested in clothing design, photography, interior design, choreography/acting, this competition is for you!
The main prizes are annual scholarships in the fields of study run by Krakow Art Schools. Winners also have the opportunity to present their work during events organized by the KSA and take part in art workshops free of charge.

MRE INFO: www.polishtalentsupport.com

Application deadline: May 17, 2021

Wygraj stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych!

Polish Talent Support to konkurs organizowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA) skierowany do Polaków mieszkających na stałe poza granicami kraju.

Konkurs obejmuje cztery kategorie związane z różnymi artystycznymi dziedzinami. Jeżeli interesujesz się projektowaniem ubioru, fotografią, projektowaniem wnętrz, choreografią / aktorstwem ten konkurs jest dla Ciebie!

Głównymi nagrodami są roczne stypendia na kierunkach prowadzonych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne. Laureaci mają również możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas wydarzeń organizowanych przez KSA oraz wzięcia bezpłatnego udziału w warsztatach artystycznych.

Dla wielu będzie to okazja do lepszego poznania języka polskiego i zawarcia przyjaźni w ojczystym kraju. W ten sposób pragniemy również stworzyć płaszczyznę dla wymiany cennych doświadczeń pomiędzy Polakami z różnych krajów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 maja 2021 r.

Więcej informacji o Krakowskich Szkołach Artystycznych: www.ksa.edu.pl

Więcej informacji o Polish Talent Support: www.polishtalentsupport.com