Jerzy Grochocki: Sztuka jako interpretacja matematyczności – obiekty matematyczne

Rok 2013 był dla Jerzego Grochockiego, polsko-houstońskiego artysty, okresem szczególnych osiągnięć.

Na podstawie przedstawianej koncepcji SZTUKA JAKO INTERPRETACJA MATEMATYCZNOŚCI – OBIEKTY MATEMATYCZNE Jerzy Grochocki otrzymał półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koncepcja matematyczności w sztuce została oparta na rozwiązaniach zawierających elementy matematyczne takie jak: ciągi algebraiczne, funkcje, wzory i wykresy geometryczne. Poruszając zagadnienia ruchu w geometrii, nieskończoności i odwracalności ciągów, logicznych układów liczbowych.
Obiekty sztuki powstay w ścisłym związku ze sformułowanym przez artystę na przełomie lat 60’-70’ systemie Czterech Znaków i Czterech Przestrzeni, wyrózniając cztery barwy: czarną, złotą, srebrną i białą.

Ekspozycje stypendialne odbyły się w czterech galeriach :
    Galeria OdNowa, przy Akademii Sztuk Pieknych w Łodzi – czerwiec 2013
    Galeria Program w Warszawie – sierpień 2013
    Galeria 022 w Domu Artysty Plastyka w Warszawie – sierpień 2013
    Galeria EL przy Centrum Sztuki w Elblągu – wrzesień 2013

 

Kazda ekspozycja zawierała 13 obiektów sztuki oraz 6 dydaktyczno-poglądowych plansz matematycznych
odnosnie sześciu pokazywanych zagadnień:
    Postęp geometryczny
    Postęp arytmetyczny
    Ciągi Liczbowe
    Ruch w Geometrii
    Tożsamość Pól
    Silnia

 

Ekspozycjom towarzyszył folder z opisem i przykladami prac, a takze prelekcja artysty prezentująca zagadnienie.  TV Polska prezentowala jedną z wystaw programie Kwadrans Kultury, a Czolówka Filmowa nagrała godzinny wywiad.  Oprócz wystaw stypendialnych, Jerzy Grochocki miał w kwietniu duzą wystawę (koło 40 prac) w galerii ABC w Poznaniu, oraz brał udział w wystawie miedzynarodowej kolekcji Muzeum Chełmskiego.

 

Jeśli sztuka ma być rozpoznawalna jako obiekt twórczej myśli artysty, to nie może być chaosem. Musi istnieć uporządkowanie różnorodności, które kieruje twóczym działaniem.  Każde uporządkowanie nosi charakter matematyczny, które opiera się na logice układów, wzorów lub na intuicji matematycznej. Sztuka jest częścią naszego bytu, a byt jest częścią przyrody, którą rozpoznajemy za pomocą metod matematyzacji – i w tym sensie sztuka jest matematyczna w swojej strukturze, organizując płaszczyznę i przestrzeń. Geometria przedstawiona jest czasem w sposób graficzny co stwarza pewien plastyczny odbiór.  Jednak taki wykres nie nosi w sobie żadnego elementu estetycznego ani emocjonalnego

 

Download printable folder